Vad jag gör

Filmer, bilder, texter, ljud, projektledning

Aktuellt

Under tre års tid har jag projektlett, samordnat och dokumenterat Songlines – projektet som kanske blev mest uppmärksammat när singer-songwriterartisten Sting donerade sina polarprispengar till det med motivationen:


"Musik kan bygga broar och det här projektet belyser vilken viktig roll musik kan spela."


Under projektets gång har jag dokumentera, intervjuat och följt många unga människor. Som projektutvecklare har jag tagit fram metoder och förhållningssätt tillsammans med mina medarbetare och de unga personer som jobbat tillsammans med oss och med stöd i kunskap och forskning från tidigare arbeten om ungas rättigheter och delaktighet.


Förutom den generösa donationen från Sting har projektet fått Framtidens musikpris och Kalmar kommuns integrationspris.
Songlines


Songlines - musik, möten, mening är en inspirationsbok om ungdomar, musik, kultur och om inkluderingens villkor. Vad betyder egentligen kultur för välbefinnandet? Hur kan vi mötas över alla gränser genom samma intressen? Varför är det så svårt att arbeta med delaktighet och engagemang? Professionella, musikaliska mentorer och unga ledare och deltagare delar med sig av sina erfarenheter. Personliga berättelser och texter, varvas med lärdomar och enkla råd.

 

I boken finns QR-koder till filmer och fördjupningsmaterial. Syftet är att få levande bilder av verksamheten och att bokens innehåll ska kunna uppdateras med nytt material. Royaltyn går oavkortat tillbaka in i verksamheten som har haft stöd från Allmänna rvsfonden.


Boken är utgiven på Tallbergs förlag. 

SONGLINES


Jag är nationell samordnare för Songlines – ungdomsprojektet som uppmärksammades särskilt när Sting donerade sina polarprispengar till oss. Se gärna mer här:

KONTAKTA MIG

070-2864200


© Copyright. All Rights Reserved.